Kategorie "Komenský"

Obnova církve

Obnova církve
Název: Obnova církve - Haggaeus redivivus
Rok vydání: 1952
Počet stran: 134 s.
Kategorie: Komenský
Cena: 99 Kč

Poselství Jednoty bratrské o vzácném statku jednoty řádu, kázně a poslušnosti

Poselství Jednoty bratrské o vzácném statku jednoty řádu, kázně a poslušnosti
Název: Poselství Jednoty bratrské o vzácném statku jednoty řádu, kázně a poslušnosti
Rok vydání: 1940
Počet stran: 93 s.
Edice, série: Hlasy otců / Sv. 5
Kategorie: Komenský
Vazba: Brož.
Stav: Dobrý
Cena: 75 Kč

Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho ...

Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho ...
Název: Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání, ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází - podruhé tlačen v Amsterodamě MDCLXIII
Ilustrátor: Jan Konůpek
Rok vydání: 1958
Počet stran: 188 s.
Kategorie: Komenský
Vazba: pevná
Stav: poškozený papírový přebal, jinak ok
Cena: 125 Kč

Obnova církve

Obnova církve : Haggaeus redivivus
Název: Obnova církve - Haggaeus redivivus
Rok vydání: 1952
Počet stran: 134 s.
Kategorie: Komenský
Cena: 49 Kč

Pres boží

Pres boží
Název: Pres boží - To jest kratičké rozvážení slov Jeremiáše Proroka: Tlačil Pán presem pannu dceru judskou; v kterémž se cíle a užitečnosti trápení a zármutků při pobožných vyhledává a považuje
Rok vydání: 1945
Počet stran: 17 s.
Edice, série: Pravda Páně vítězí / Čís. 1
Kategorie: Komenský
Stav: Dobrý
Cena: 49 Kč

Informatorium školy mateřské

Informatorium školy mateřské
Název: Informatorium školy mateřské
Rok vydání: 1992
Počet stran: 140 s.
Kategorie: Komenský
Stav: Dobrý
Cena: 99 Kč

Věječka moudrosti, neboli, Umění moudře svá díla opět probírat

Věječka moudrosti, neboli, Umění moudře svá díla opět probírat
Název: Věječka moudrosti, neboli, Umění moudře svá díla opět probírat - S připojeným krátkým spisovatelovým opětným probráním všech jeho didaktických myšlenek
Rok vydání: 1969
Počet stran: 47 s.
Kategorie: Komenský
Stav: Dobrý
Cena: 99 Kč

Historie o těžkých protivenstvích církve české

Historie o těžkých protivenstvích církve české
Název: Historie o těžkých protivenstvích církve české
Rok vydání: 1952
Počet stran: 253 s.
Kategorie: Komenský
Vazba: pevná
Stav: relativně dobrý, ale nikoliv intaktní. foto na vyžádání
Cena: 200 Kč

Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho ...

Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho ...
Název: Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání: ale kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli upokojení a radosti že přichází - podruhé tlačen v Amsterodamě MDCLXIII
Rok vydání: 1970
Počet stran: 212 s.
Kategorie: Komenský
Vazba: pevná
Stav: relativně dobrý, ale nikoliv intaktní. foto na vyžádání
Cena: 125 Kč

Jana Amosa Komenského Didaktika

Jana Amosa Komenského Didaktika
Název: Jana Amosa Komenského Didaktika - téhož 1. Nawržení krátké o obnowení škol w králowstwí českém / 2. Příslowí, čili, Maudrost starých předků za zrcadlo wystawená potomkům
Rok vydání: 1849
Počet stran: 268 s.
Edice, série: Spisů musejních č. 34
Kategorie: Komenský
Stav: relativně dobrý, ale nikoliv intaktní. foto na vyžádání
Cena: 550 Kč

Kšaft

Kšaft
Název: Kšaft
Autor: kšaft umírající matky jednoty bratrské
Rok vydání: 1939
Kategorie: Komenský
Vazba: Brož.
Stav: Dobrý
Cena: 75 Kč

Poselství Jednoty bratrské o vzácném statku jednoty řádu, kázně a poslušnosti

Poselství Jednoty bratrské o vzácném statku jednoty řádu, kázně a poslušnosti
Název: Poselství Jednoty bratrské o vzácném statku jednoty řádu, kázně a poslušnosti
Rok vydání: 1940
Počet stran: 93 s.
Edice, série: Hlasy otců / Sv. 5
Kategorie: Komenský
Vazba: Brož.
Stav: vpisky, podtrženo, kresby...
Cena: 250 Kč

Imformatorium školy mateřské

Imformatorium školy mateřské
Název: Imformatorium školy mateřské
Autor: Komenský
Rok vydání: 1952
Kategorie: Komenský
Vazba: Brož
Cena: 75 Kč